• Wil je in je professionele rol vaker een positieve benadering hanteren?

  • Weet je wel dat aandacht besteden aan wat er al goed gaat motiverend is maar laat je je toch vaak verleiden tot de valkuil van kritiek en aandacht voor tekorten?

  • Wil je vaardigheden ontwikkelen om kennis uit de positieve psychologie te hanteren?

Een talenttraining is een mooie verdieping.

De talenttrainingen zijn passend voor die professionals die, naast hun vakkennis, ook hun eigen persoonlijkheid, passie en betrokkenheid willen benutten om mensen te begeleiden, verzorgen, trainen, opvoeden of coachen. Deelnemers werken in de zogenaamde mensberoepen in de zorg, het onderwijs, de opvoeding of het welzijnswerk.

In de training ligt de focus op het herkennen en benutten van de natuurlijke kracht en potentie van je klant, cliënt, patiënt of student.Ook is er aandacht voor het leren omgaan met, en aanvaarden van, de van nature aanwezige beperkingen en kwetsbaarheden.Je leert om deze twee kanten te integreren in jouw eigen persoonlijke wijze van werken. Jij bent het belangrijkste instrument in je werk.

De trainingen vinden plaats in groepen van 6 – 8 deelnemers. Zowel via open inschrijving als in company.

Het trainingsprogramma kent een basisritme van 5 groepsbijeenkomsten van 2,5 uur per keer met tussen iedere groepsbijeenkomst een oefenperiode van 3 of 4 weken. In deze tussenperiode worden de nieuwe vaardigheden toegepast in de eigen werkpraktijk. In deze tussenperiode vindt ondersteuning plaats via online coaching.

De deelnamekosten voor deze training zijn €750,– per persoon.

Interesse en/of vragen? Neem contact met me op telefonisch of via het contactformulier.

Timo Wesenaar

06-52072361 / Contact